I odder PH tilbyder vi hvalp og lydighedshold. For at deltage i disse kurser, behøves man ikke være medlem af forenigen og der er ikke noget krav om efterfølgende indmeldelse eller deltagelse i konkurrencer.


Holdenen er for alle, der gerne vil have en bedre og mere lydig hund. Vi håber selvfølgelig, at så mange som mulig bliver bidt af arbejdet med hund og får lyst til at træne videre. 

Som medlem af Odder PH, har man fri adgang til klubhuset, træningspladsen, vores sanseplads og alle de arealer vi velvilligt får stillet til rådighed af lokale lodsejere. Endvidere har man mulighed for at deltage i nedenstående træningstilbud, hvor der dog betales særskilt for Driftsfremmende træning idet vil her "køber en figurant" ind.


Ud over de fastlagte træninger, trænes der hver dag på pladsen, hvor vores medlemmer mødes i større eller mindre grupper for at hjælpe hinanden med træningen og selvfølgelig også hygger sig sammen,

For foreningens medlemmer er der følgende tilbud

Lørdagstræning

Hver lørdag mødes medlemmer til hvad man kan kalde "åben træning". Der er ikke nogen fast instruktør på dagen, men alle fremmødte hjælpes ad med hundetræningen.


Lørdagstræningen starter typisk kl. 10.00 og nogle træner en time, mens andre bruger mange timer og kører ud til vores spor/runderings arealer. Udgangspunktet er, at vi mødes ved klubben, men nogle gange har man på forhånd aftalt, at mødes ved en spormark eller i en runderingsskov.


Man skal ikke være tilmeldt holdet, ligesom der ikke er noget krav om at man skal møde op, med andre ord - her er der fri leg og rig mulighed for sparinge med andre hundefører.

Tirsdagsholdet

Om tirsdagen mødes vores tirsdagshold kl. 17.00 på træningspladsen. Holdet har Anders Olsen som tovholder og henvender sig til medlemmer, der træner frem imod en kåring eller allerede er kåret og arbejder med konkurrenceprogrammet.


Som udgangspunkt, skal man have bestået en lydighedsprøve, for at kunne deltage på holdet.


Når man er tilmeldt holdet, forventes det, at man deltager i træningerne. 

Konkurrence opstart

Konkurrence opstart henvender sig til de nye medlemmer, som har interesse i voers konkurrenceprogram.  På holdet trænes øvelserne i vores program, ligesom deltagere på holdet får programkendskab.


For at deltage på holdet skal man have bestået en lydighedsprøve.


Rita Andersen, der har mange års konkurrenceerfaring og selv er dommer, er instruktør på holdet.


Der trænes om lørdagen fra kl. 09.00 til 10.00, så man efterfølgende har mulighed for at deltage i lørdagstræningen. 

Driftsfremmende træning

Kært barn har mange navne... Nogle kalder det bidearbejde, maganvendelsestræning, forsvarsarbejde eller noget helt andet. Vi kalder det byttedriftsfremmende træning, fordi det er træning af hundens byttedrift.


På holdet trænes der til øvelse 10 og 11 i vores program.


Vi træner udelukkende hundens byttedrift og træner ikke i forsvarsdriften.


Kurset er for foreningens medlemmer, med der skal betales særskilt for deltagelse. Dette skyldes, at vil hyrer en figurant ind til træningen og udgiften hertil deles mellem de deltagende hundefører.